Technieken

Ik bespreek met je welke techniek(en) jij nodig hebt om de confrontatie met je negatieve ervaring, met je trauma, je pijn aan te gaan, erdoorheen

1. PRI – Past Reality Integration

PRI gaat ervan uit dat emoties en gedragspatronen, die ons in ons dagelijks leven beïnvloeden, worden veroorzaakt door een oud trauma dat eronder ligt. Een trauma dat ergens in de eerste jaren van ons leven is ontstaan, waarvan we ons meestal niet bewust zijn. Of het nu gaat om depressie, burn-out, angst- of paniekaanvallen, verslaving, eet- of relatieproblemen, in bijna alle gevallen ligt de oorzaak van je probleem eerder in je leven en verdoezelen je problemen het gevoel van die oude pijn. Als je die oude pijn aanpakt, zullen je symptomen in het heden verdwijnen.

2. EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden ontwikkeld door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

3. CGT – Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapietherapie is een vorm van psychotherapie die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af. Tijdens de behandeling werk je acties samen om tot een verbetering van je klachten te komen.

4. ZKM – Zelfkonfrontatiemethode (zelfconfrontatie)

Het ZKM zelfonderzoek is te verwoorden als een persoonlijk leerproces voor de cliënt. Wat de cliënt onbewust over zichzelf weet, wordt in een dialoog, die de cliënt in feite met zichzelf voert, zichtbaar en helder. Het unieke van de ZKM is dat cliënten aan hun levensverhaal via een gevalideerde gevoelslijst hun gevoelens koppelen. De cliënt kan daarmee in het proces van de ZKM de brug slaan naar (nog) onbewuste drijfveren en maakt zelf helder hoe het probleemverhaal is ontstaan, welke functie het heeft gehad en daardoor met mildheid ernaar kijken. Cliënten zien ineens heel duidelijk waar zij op vastlopen en welke soort ervaringen hen in beweging zet, waardoor het gemakkelijker wordt om keuzes te maken. Deze benaderingswijze maakt deel uit van de Narratieve Psychologie. De ZKM wordt wetenschappelijk ondersteund door het researchprogramma ‘Valuation, Motivation and the Dialogical Self’ opgezet aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

5. IWT – Inverse Wave Therapie

Inverse wave is een methode geïnspireerd op de spirituele psychologie van S. Rother. Deze aanpak is een multidimensionale genezingsmodaliteit. Je kunt je leven voorstellen als een lijn door de tijd (tijdlijn). De genezing vindt plaats in de liniaire tijdlijn van Verleden, Heden en Toekomst.  Deze strekt zich uit van het verre verleden tot in de verre toekomst. Het meeste van onze levens zijn een resultaat van energie-afdrukken, welke we vanaf ons verleden dragen. We zijn geneigd om in de toekomst te leven met grote verwachting voor wat er komt. We onderscheiden dus in tijd: het verleden, heden en toekomst, van deze drie is slechts het heden reëel, het verleden is slechts een herinnering en de toekomst is slechts een potentieel. Zowel verleden en toekomst kunnen veranderen en daarmee een positief en krachtig heden faciliteren, dit is de basis en het bereik van de Inverse Wave Therapie. 

6. IE – Imaginary Exposure

Door je traumatische gebeurtenis op te roepen en te beschrijven, ga je de herinnering minder vermijden. Zo is er ruimte voor de verwerking. Door er vaak over te praten, wen je aan de angst en neemt deze geleidelijk af.

Imaginary exposure of ‘ingebeelde blootstelling’ betekent dat de therapeut je stimuleert om nare herinneringen aan de schokkende gebeurtenis(sen) herhaaldelijk en langdurig te herbeleven. Je bespreekt met de therapeut het hele verhaal van de schokkende gebeurtenis tot in detail en schrijft het eventueel op. Aan de hand van dit verhaal stelt de therapeut je in eerste instantie herhaaldelijk en langdurig bloot aan deze herinneringen. In de meeste gevallen maakt de therapeut van iedere bijeenkomst een geluidsopname die je dagelijks moet beluisteren.

Regelmatige en langdurige blootstelling aan pijnlijke herinneringen leidt geleidelijk tot minder angst en tot bijstelling van onjuiste, ongelukkig makende gedachten over de schokkende gebeurtenis(sen). Wij gebruiken soms de term ‘uitdoving’ van de traumareacties. De behandeling wordt beëindigd wanneer dat punt bereikt is.

7. RT – Relaxatietherapie

Relaxatietherapie is een vorm van therapie die je leert lichamelijk en mentaal tot rust te komen. Daarbij gaat het om verlichting van de stress en spanningen op het moment van de sessie, maar je wordt ook aangespoord om te evolueren naar een meer permanente staat van kalmte. De capaciteit tot zelfzorg is één van de uiteindelijke doelen in relaxatietherapie, zodat je zelf in staat wordt te ontspannen wanneer nodig of om te gaan met stressvolle situaties.
Daartoe gebruikt relaxatietherapie diverse oefeningen en technieken, zoals bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen, lichaamsbeweging, visualisatie en meditatie.